Sekretess Policy

Skydd av din personliga information är viktig för annonsguide.se och därför har vi skapat dessa riktlinjer om hur vi skyddar, lagra och använder information.

Personuppgifter och användarvillkor

Annonsguide.se respekterar och skyddar integriteten hos personer som använder annonsguide.se’s söktjänster. Information som kan identifiera dig ges inte till tredje part utan ditt tillstånd, som beskrivs i denna sekretess policy. De uppgifter du lämnar om din e-postadress kommer endast att lagras i vår database för att ge dig den servicen du begärt. Vi garanterar att vi inte kommer utan din samtycke vidare distribuera dina personuppgifter till andra kommersiella aktörer. Denna information kommer inte att lagras längre än nödvändigt för oss att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig och för att ge bästa möjliga användbarhet. Din Facebook och Google Plus kontouppgifter används endast för inloggningstjänster. Vi vill inte få någon personlig information med ditt Facebook eller Google Plus inloggning. Mer information om googles sekretesspolicy

Cookies

Liksom många andra webbplatser använder delar av annonsguide.se cookies för att göra tjänsten mer användarvänlig. En cookie är en liten datafil som identifierar dig som en unik användare och gör din upplevelse snabbare och mer effektiv. Annonsguide.se använder cookies för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att förstå vår användarbas bättre. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in webbläsaren så att den nekar alla cookies eller visar när en cookie skickas. Observera dock att vissa delar av söktjänster på annonsguide.se kanske inte fungerar om du inte accepterar cookies.

Länkar till andra webbplatser

Liksom många andra webbplatser använder delar av annonsguide.se cookies för att göra tjänsten mer användarvänlig. En cookie är en liten datafil som identifierar dig som en unik användare och gör din upplevelse snabbare och mer effektiv. Annonsguide.se använder cookies för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att förstå vår användarbas bättre. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in webbläsaren så att den nekar alla cookies eller visar när en cookie skickas. Observera dock att vissa delar av söktjänster på annonsguide.se kanske inte fungerar om du inte accepterar cookies.

Samtycke och ändringar av sekretesspolicyn

Genom att använda annonsguide.se; söktjänster och webbplatsen, godkänner du till insamling och användning av information som anges i denna policy och användarvillkoren. Vi kan kan göra ändringar i denna integritetspolicy. När detta händer, blir förändringar vist på den här sidan.

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?

Du kan kontakta oss när som helst och vi svarar på alla frågor. E-post: info@annonsguide.se